Όροι Χρήσης

Μέσω του δικτυακού τόπου μας (www.be24.gr) σας δίνουμε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για τη δράση της Be Business Exchanges AE και της Eurobank Holdings καθώς και για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει η Be Business Exchanges AE και η Eurobank Holdings. Πριν χρησιμοποιήσετε τον δικτυακό τόπο μας διαβάστε προσεκτικά τους όρους που διέπουν τη χρήση του.


Ορισμοί

  1. Ως Δικτυακός Τόπος ορίζεται ο δικτυακός τόπος www.be24.gr.
  2. Με τη χρήση α’ πληθυντικού προσώπου και του όρου «be24» εννοείται η Be Business Exchanges Ανώνυμη Εταιρεία Δικτύων Διεταιρικών Συναλλαγών και Παροχής Λογιστικών και Φορολογικών Υπηρεσιών, Αλέκου Παναγούλη και Σινιόσογλου, 142 34 , Νέα Ιωνία, Αρ. ΓΕΜΗ 004316901000, ΑΦΜ 099876072, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών.
  3. Με τη χρήση β’ πληθυντικού προσώπου εννοούνται οι επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου.
  4. Ως Όροι εννοούνται οι όροι χρήσης που ακολουθούν.

Η ισχύς των Όρων

Οι Όροι ρυθμίζουν τη χρήση του Δικτυακού Τόπου μας από εσάς.
Εφόσον χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό Τόπο συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους Όρους πλήρως και ανεπιφύλακτα. Εάν διαφωνείτε και δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους, οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό Τόπο.
Εάν η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας, συναλλαγής ή εφαρμογής του Δικτυακού Τόπου ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους Όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας, συναλλαγής ή εφαρμογής.
 

Τροποποίηση των Όρων

Έχουμε δικαίωμα να τροποποιούμε τους Όρους όποτε το κρίνουμε αναγκαίο. Κάθε τροποποίηση ξεκινάει να ισχύει μόλις αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο.
Οφείλετε να ελέγχετε για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των Όρων. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό Τόπο μετά την ανάρτηση των νέων Όρων, συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις.
 

Οι υποχρεώσεις σας

Ως επισκέπτης έχετε την υποχρέωση να χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό Τόπο για νόμιμους σκοπούς σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτούμε στον Δικτυακό Τόπο, ενεργώντας με καλή πίστη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη.
Χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό Τόπο με δική σας πρωτοβουλία, με δικό σας εξοπλισμό και λογισμικό και είστε οι ίδιοι υπεύθυνοι για την προστασία του εξοπλισμού σας από ιούς, εξωτερικές απειλές/επιθέσεις, μεταξύ άλλων και της προστασίας από λοιπό κακόβουλο λογισμικό.
Έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν τον Δικτυακό Τόπο, ή/και έχει ως σκοπό τη φόρτωση ή την υπονόμευση ή την αλλοίωση, ή/και την πτώση, τη βλάβη, τη δυσλειτουργία του. Επίσης, έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε εν γένει παράνομη, καταχρηστική, αθέμιτη ενέργεια, χρησιμοποιώντας τον Δικτυακό Τόπο.
Ευθύνεστε για οποιαδήποτε ζημία υποστούμε που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις σας που συνιστούν παράβαση των υποχρεώσεών σας με βάση τους Όρους, περιλαμβανομένων εννοείται και περιπτώσεων εμπλοκής μας σε αντιδικίες, περιπτώσεων στις οποίες θα υποχρεωθούμε να καταβάλουμε πρόστιμα ή να καταβάλουμε αποζημιώσεις σε τρίτους εξαιτίας της παράβασης των υποχρεώσεών σας ως επισκέπτη, με δικαίωμά μας να κινηθούμε αναγωγικά εναντίον σας.
 

Περιορισμός ευθύνης μας

Ο Δικτυακός Τόπος σάς παρέχεται ως έχει. Χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό Τόπο αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Δεν εγγυόμαστε και συνεπώς δεν ευθυνόμαστε για τη λειτουργικότητα και το περιεχόμενό του.
Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ορθότητα, την πληρότητα, την ακεραιότητα, το χρονικά επίκαιρο, την τεχνική αρτιότητα, την ακρίβεια, τη σαφήνεια, την καταλληλότητα, την εγκυρότητα, τη διαθεσιμότητα, την αδιάκοπη μετάδοση των πληροφοριών και του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου και τη χρήση ή την πρόσβαση σε αυτόν.
Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει δική μας ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε εσάς εξαιτίας της χρήσης του Δικτυακού Τόπου και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
Οι πληροφορίες αυτές, αλλά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σάς παρέχουμε μέσω του Δικτυακού Τόπου, δεν αποτελούν άμεση ή έμμεση προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξης η οποία επιφέρει οικονομικά αποτελέσματα. Οφείλετε να εξετάσετε και να αξιολογήσετε τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργήσετε με βάση την ιδιωτική σας βούληση. Δεν ευθυνόμαστε για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο.
Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του δικού μας Δικτυακού Τόπου, όπως αυτά επιβάλλονται από τη συναλλακτική πρακτική.
Αναβαθμίζουμε τα συστήματα προστασίας μας και διαθέτουμε αντιιικά προγράμματα. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε την ασφαλή διασύνδεσή σας με τον Δικτυακό μας Τόπο και την απουσία ιών και δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας σας, η οποία προκαλείται από ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.
 

Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Η επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα όσο και το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου (εξαιρούνται τα προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων) το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:
κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, ονομασίες και περιγραφές προϊόντων-υπηρεσιών, τη διεπαφή, την παρουσίαση και τον τρόπο διάρθρωσης του υλικού και το λογισμικό
αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας μας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας.
Μπορείτε να εκτυπώσετε, να αντιγράψετε ή να αποθηκεύσετε μεμονωμένα αποσπάσματα από το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρετε την πηγή προέλευσής τους, αυστηρά και μόνο για την προσωπική σας ενημέρωση και χρήση και όχι για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.
Ρητά διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι με τα ανωτέρω σας παραχωρούμε με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Κατά τα λοιπά απαγορεύεται κάθε πράξη ή ενέργεια που γίνεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας και αφορά ενδεικτικά τη με οποιονδήποτε τρόπο, μέσο και μορφή:
αντιγραφή, αναπαραγωγή, διαγραφή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση καθώς και εκμετάλλευση του κάθε μορφής υλικού, τμηματικά ή άλλως, που εμφανίζεται και περιέχεται στον Δικτυακό Τόπο.
Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται στον Δικτυακό Τόπο προστατεύονται με ευθύνη των νόμιμων δικαιούχων τους.
 

Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

Ο Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους (link, hyperlink, banner) προς δικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους και επομένως δεν τους διαχειριζόμαστε εμείς, αλλά ούτε μπορούμε να παρέμβουμε στο περιεχόμενό τους. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτούς τους δικτυακούς τόπους και το περιεχόμενό τους, και δεν σας παρέχουμε κανενός είδους εγγύηση, παρότρυνση ή επιδοκιμασία σχετικά με αυτούς.
Οι υπερσύνδεσμοι υπάρχουν αποκλειστικά για να σας διευκολύνουν. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν διέπονται από αυτοτελείς και ξεχωριστούς όρους χρήσης. Για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των δικτυακών τόπων απευθυνθείτε στους διαχειριστές τους.
 

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των Όρων και για την επίλυση τυχόν διαφορών σχετικά με αυτούς ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους Όρους κριθεί άκυρος ή ακυρωθεί, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάζει τους υπόλοιπους Όρους, οι οποίοι θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.
 

Γλώσσα

Οι Όροι έχουν καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα και έχουν εν συνεχεία μεταφραστεί και στα Αγγλικά. Η πρωτότυπη και αυθεντική εκδοχή των όρων είναι στα Ελληνικά. Σε περίπτωση που προκύπτουν οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ της ελληνικής και αγγλικής εκδοχής των Όρων, η εκδοχή των Όρων στα Ελληνικά επικρατεί.