4,9 εκατ. ευρώ
κύκλος εργασιών 2018
881
ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί
104,7 εκατ. ευρώ
ηλεκτρονικές προμήθειες
133.000+
ηλεκτρονικά τιμολόγια

Βραβευμένες υπηρεσίες

Ανακαλύψτε τις εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες μας B2B.

Ανακαλύψτε το mybusiness