Οι πελάτες μας

Αναζητήστε case studies πελατών μας που κερδίζουν με τις υπηρεσίες μας.

55,80 εκατ. ευρώ με e-Procurement για την ΕΠΥ

Η ΕΠΥ έχει κλειστό κύκλωμα αγορών με e-Procurement της be24 που συνδέει 111 νοσοκομεία με προμηθευτές.

50% κέρδη με e-Auctions για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών

Τα κέρδη του Χρηματιστηρίου Αθηνών έφτασαν το 50%. Πραγματοποίησε μειοδοτικούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και πέτυχε χαμηλότερες τιμές για νέο εξοπλισμό και υπηρεσίες.

70 ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί ακινήτων με e-Auctions για την ΕΤΑΔ

Τα κέρδη της ΕΤΑΔ έφτασαν το 151,09% της αξίας του ακινήτου. Είναι η πρώτη φορά που το Ελληνικό Δημόσιο εφάρμοσε με επιτυχία ηλεκτρονικούς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς ακινήτων.

30% κέρδη στις τιμές προμηθειών με e-Auctions για τον ΟΠΑΠ

Τα κέρδη του ΟΠΑΠ έφτασαν μέχρι και 30% με τη μείωση τιμών προμήθειας για δελτία και ρολά χαρτιού.

130+ ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί με e-Auctions για την ελίν

Τα κέρδη της ελίν έφτασαν το 33% με ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς που πραγματοποίησε για να εκσυγχρονίσει τα πρατήριά της σε όλη την Ελλάδα.

Το οικοσύστημα της be24

Επιχειρήσεις που επέλεξαν να συνεργάζονται μαζί μας.