130+ ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί με e-Auctions για την ελίν

Η ελίν έχει εκσυγχρονίσει τα πρατήριά της σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιώντας ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς με e-Auctions της be24 που τις εξασφάλισαν κέρδος 33%.

► Ζητούμενο

Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστήματος προμηθειών

Η ελίν ήθελε να επεκτείνει το σύστημα προμηθειών της για υλικά και εξοπλισμό με στόχο:
  • Να λαμβάνει προσφορές σε πραγματικό χρόνο.
  • Να μειώσει τον χρόνο της διαδικασίας προμηθειών της.
  • Να περιορίσει το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολεί γι’ αυτόν τον σκοπό.
Χρειαζόταν ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς που θα της εξασφάλιζαν τις πιο συμφέρουσες τιμές για την ανακαίνιση των πρατηρίων της σε όλη την Ελλάδα.

► Υλοποίηση

Σύστημα ηλεκτρονικών διαγωνισμών με e-Auctions

Από το 2014 έχουμε δημιουργήσει για την ελίν ένα σύστημα ηλεκτρονικών διαγωνισμών με e-Auctions όπου λαμβάνει προσφορές για τους διαγωνισμούς της σε πραγματικό χρόνο.

Οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί που έχουν πραγματοποιηθεί με e-Auctions είναι:
  • 130+ μειοδοτικοί διαγωνισμοί – για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών για την ανακαίνιση των πρατηρίων της ελίν.
Οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί ενισχύουν τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους προμηθευτές της ελίν, μειώνοντας το τελικό κόστος για τις προμήθειές της.

► Αποτέλεσμα

12% κέρδος από προμήθειες για ανακαίνιση πρατηρίων

Με τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών διαγωνισμών με e-Auctions η ελίν εκσυγχρόνισε τα πρατήρια πετρελαίου και φυσικού αερίου της σε όλη την Ελλάδα. Το συνολικό κέρδος της ήταν πάνω από 12%.

12%+ κέρδος από προμήθεια υλικών και εξοπλισμού

Από το 2014 η ελίν έχει πραγματοποιήσει πάνω από 130 ηλεκτρονικούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς με e-Auctions. Το συνολικό κέρδος της από τις προμήθειες υλικών και εξοπλισμού ήταν πάνω από 12%.

Business IT Excellence Awards 2015

Για την υλοποίηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών με e-Auctions το 2015 η be24 και η ελίν βραβεύτηκαν με το βραβείο Ηλεκτρονική Συνεργασία στα Business IT Excellence Awards 2015.

Τι λέει η ελίν για την be24:

«Η υλοποίηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών σε συνεργασία με την be24 μάς δίνει ευελιξία, ταχύτητα, διαφάνεια, αξιοπιστία και τελικά κέρδος στη διαδικασία προμηθειών της εταιρείας μας».​
Α. Μπακιρτζής, Purchases Manager, ελίν