Παραγγελίες 55,80 εκατ. ευρώ με e-Procurement για την ΕΠΥ

Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) δημιούργησε κλειστό κύκλωμα αγοράς με e-Procurement της be24 και έκανε παραγγελίες ύψους 55,80 εκατ. ευρώ.

Ζητούμενο

Δημιουργία κλειστού κυκλώματος αγορών

Η Επιτροπή Προμήθειας Υγείας ήθελε να τυποποιήσει στρατηγικές προμήθειες που χρειάζονται η ΕΠΥ και τα νοσοκομεία με στόχο:
  • Να εφαρμόζει αυστηρές εγκριτικές ροές στις προμήθειές της.
  • Να κάνει online παραγγελίες φαρμάκων και υγειονομικού υλικού με διαφανή τιμολόγηση.
  • Να μειώσει τη γραφειοκρατία των προμηθειών της.
Χρειαζόταν να υλοποιήσει τις συμφωνίες που είχε διαπραγματευτεί με τους προμηθευτές της με ένα κλειστό κύκλωμα αγορών.

Υλοποίηση

Ηλεκτρονικοί κατάλογοι προμηθειών

Τον Νοέμβριο 2011 υλοποιήσαμε σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Για την υλοποίηση αυτών των συμφωνιών δημιουργήσαμε για την Επιτροπή Προμήθειας Υγείας ηλεκτρονική αγορά με e-Procurement:
  • Κλειστό κύκλωμα αγορών που συνέδεε 111 νοσοκομεία με προμηθευτές του Δημοσίου για την προμήθεια φαρμάκων και υγειονομικού υλικού.
  • Ηλεκτρονικούς καταλόγους φαρμάκων και υγειονομικού υλικού.
  • 400+ χρήστες και εγκρίνοντες στη διαδικασία των προμηθειών.
Με την ηλεκτρονική αγορά η ΕΠΥ και τα νοσοκομεία είχαν πλέον τη δυνατότητα να κάνουν τις προμήθειές τους με διαφάνεια. Επιπλέον μπορούσαν να παρακολουθούν και να αναλύουν τις συναλλαγές τους για να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα.

Αποτέλεσμα

11.700 παραγγελίες αξίας 55,80 εκατ. ευρώ

Μέσα από την ηλεκτρονική αγορά του e-Procurement η ΕΠΥ και τα νοσοκομεία έκαναν 11.700 παραγγελίες για την προμήθεια φαρμάκων και υγειονομικού υλικού αξίας 55,80 εκατ. ευρώ.

200+ χρήστες και 220+ εγκρίνοντες

Την ηλεκτρονική αγορά e-Procurement της ΕΠΥ διαχειρίστηκαν πάνω από 200 χρήστες. Οι προμήθειες εγκρίθηκαν από 225 εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Τι λέει η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας για την BE24:

«Επιτεύχθηκε σημαντική εξοικονόμηση κόστους έναντι του αρχικού προϋπολογισμού».
Χρήστος Γιάνναρης, Πρόεδρος Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, 2013