30% κέρδη στις τιμές προμηθειών με e-Auctions για τον ΟΠΑΠ

Ο ΟΠΑΠ πραγματοποιεί ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς με e-Auctions της be24 από το 2016 με κέρδη μέχρι και 30%.

► Ζητούμενο

Μείωση τιμών προμήθειας για δελτία και ρολά χαρτιού

Ο ΟΠΑΠ ήθελε να μειώσει τις τιμές προμηθειών του για:
  • Δελτία για τα τυχερά παιχνίδια του: KINO 1C, KINO 6C, Τζόκερ 6C, virtual football, virtual football, horse races 1C, horse races 6C, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, super 3, extra 5, ΠΡΟΠΟ και PROPOGOAL.
  • Θερμικά ρολά χαρτιού.
Χρειαζόταν ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς που θα του εξασφάλιζαν τις πιο συμφέρουσες τιμές με αποτελεσματική διαχείριση, διαφάνεια και ασφάλεια.

► Υλοποίηση

Σύστημα ηλεκτρονικών διαγωνισμών με e-Auctions

Από το 2016 έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα ηλεκτρονικών διαγωνισμών με e-Auctions για τις προμήθειες του ΟΠΑΠ.
Το 2018 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6 ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί με e-Auctions:
  • 3 Sealed Bid RFPs – ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί κλειστών σφραγισμένων προσφορών.
  • 3 Multi-Item μειοδοτικοί διαγωνισμοί αγγλικού τύπου (English auction) – με τιμή εκκίνησης τη χαμηλότερη τιμή από τις σφραγισμένες προσφορές.
Οι διαγωνισμοί αφορούσαν την προμήθεια δελτίων Betting pay slip και Numerical betting slip για τα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ, και την προμήθεια θερμικών ρολών χαρτιού.

► Αποτέλεσμα

30% συνολική μείωση τιμής προμηθειών

Από τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς με e-Auctions το 2016 ο ΟΠΑΠ πέτυχε 30% συνολική μείωση της τιμής των προμηθειών του σε σύγκριση με την τιμή εκκίνησης που είχε τεθεί ανά διαγωνισμό.

13%+ κέρδος από προμήθεια δελτίων για τυχερά παιχνίδια

Τον Δεκέμβριο 2018 από τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς με e-Auctions ο ΟΠΑΠ είχε συνολικό κέρδος:
  • 164.775€ (13,26%) για την προμήθεια δελτίων Numerical betting slip.
  • 78.000€ (13%) για την προμήθεια δελτίων Numerical betting slip.  

10,77% κέρδος από προμήθεια θερμικών ρολών χαρτιού

Από τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς με e-Auctions για την προμήθεια θερμικών ρολών χαρτιού τον Δεκέμβριο 2018 ο ΟΠΑΠ είχε συνολικό κέρδος 196.000€.